Udostępnij stronę Centrum Sztuki Wokalnej

social facebook

Koncert Galowy Ogólnopolskiego Festiwalu ,,Serce w plecaku 2019" im. Michała Zieleńskiego

Uczniowie Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie wśród nagrodzonych podczas Koncertu Galowego Ogólnopolskiego Festiwalu ,,Serce w plecaku 2019" im. Michała Zieleńskiego.

Koncert Galowy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego ,,Serce w plecaku 2019" prezentujący laureatów, zgromadził 10 listopada br. w sali widowiskowej JOKiS sporą rzeszę widzów. Gościem Honorowym festiwalu była Pani Jadwiga Spiradek, córka Michała Zielińskiego, autora piosenki ,,Serce w plecaku".

Komisja artystyczna oceniająca uczestników festiwalowych przesłuchań (9 listopada) przyznała aż cztery następujące nagrody i wyróżnienia podopiecznym Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pracujących pod kierunkiem dr Anny Czenczek

I kategoria – soliści ze szkół podstawowych
III miejsce/równorzędnie/: Natalia Bandura – Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.
Wyróżnienia: Anna Malawska – Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
II kategoria – soliści ze szkół średnich
Wyróżnienie: Daniel Torba – Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
III kategoria – soliści dorośli
III miejsce: Agnieszka Mierzwa – Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.

Celem festiwalu jest prezentacja i popularyzacja polskiej, historycznej i współczesnej piosenki patriotycznej, w tym w szczególności piosenki: z lat walki o niepodległość w epoce zaborów; żołnierskiej z okresu II Rzeczpospolitej; z okresu wojny i okupacji; oddającej powojenne dążenie do wolności; wyrażającej miłość Ojczyzny; przedstawiającej piękno rodzimego krajobrazu.

W imprezie mogą brać udział: uczniowie kl. VII-VIII szkoły podstawowej, uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe.
Patronaty Honorowe: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Burmistrz Miasta Jarosławia.
Patronaty medialne: Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie, POD24info – Telewizja Internetowa, TwojaTv – Lokalna Telewizja, ,,Gazeta Jarosławska”, ,,Ekspres Jarosławski”, ,,RJA24.PL”.
Organizatorzy: Urząd Miasta Jarosławia, Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu.