Udostępnij stronę Centrum Sztuki Wokalnej

social facebook

Ogólnopolskie Warsztaty Emisji Głosu i Dykcji.

Ogólnopolskie Warsztaty Emisji Głosu i Dykcji odbędą się w Rzeszowie w dniach 5-8 sierpnia 2013. Organizatorem warsztatów jest Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.

Warsztaty poprowadzi prof. Jadwiga Gałęska Tritt, Anna Czenczek oraz Szymon Tritt.

Kochani, już wkrótce odbędą się Warsztaty emisji głosu i dykcji CSW w Rzeszowie ( 5-8.08.2013)
Uwaga osoby które zostały zakwalifikowane do udziału w warsztatach na zajęcia przygotowują:

  • dwie piosenki z podkładem
  • nuty dla akompaniatora
  • wydrukowane teksty w dwóch egzemplarzach
  • luźny strój (np. dres) pozwalający swobodnie położyć się na podłodze;
  • coś do notowania, ewentualnie dyktafon.

Szczegółowy plan zajęć zostanie przesłany na maila do dnia 24 lipca 2013.
Program warsztatów będzie również na stronie www.csw.info.pl oraz Facebook CSW.

Jadwiga Gałęska-Tritt profesor – wokalistka, chórmistrz, absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego i Wydziału Wokalnego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu.
Autorka radiowych audycji szkolnych dla dzieci klas III i IV w latach 1972-74. W latach 1966-72 nauczycielka teorii muzycznej i chóru w PPSM im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, a od roku 1974 kolejno: asystent, adiunkt i docent w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od roku 1998 jest profesorem tejże uczelni. W roku 1988 objęła kierownictwo naukowe na Podyplomowym Studium Emisji Głosu, działającym przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Narodowym Centrum Kultury w Warszawie.
Prof. J.Gałęska -Tritt jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki w zakresie chóralistyki, ze specjalizacją emisji głosu i członkiem komisji kwalifikacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli w zakresie nauczania muzyki. Jest też działaczem w wielu dziedzinach związanych z kulturą: wykładowcą na licznych ogólnopolskich kursach i seminariach, członkiem jury konkursów chóralnych i wokalnych w Polsce i za granicą, założycielem Towarzystwa Muzycznego Schola Cantorum Posnaniensis oraz pierwszego w Polsce Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej.
Organizuje doskonalenia zakresie emisji, retoryki i rehabilitacji głosu nie tylko dla wokalistów, chórmistrzów, ale także dla księży, logopedów, lingwistów, prawników oraz wszystkich tych, którzy związani są w jakikolwiek sposób z mową zawodową.
Prof. J. Gałęska -Tritt wyróżniona została wieloma odznaczeniami i nagrodami, z których najważniejsze to: Zasłużony Działacz Kultury, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Jako śpiewaczka posiada w swoim repertuarze wiele partii mezzosopranowych i altowych takich mistrzów jak J.S.Bach, W.A.Mozart. G.F. Haendel, G. Faure M.Mielczewski, G.G. Gorczycki i innych. Współpracowała i współpracuje jako śpiewaczka i dyrygentka z wieloma orkiestrami w kraju i za granicą. Jest autorką szeregu prac i artykułów dotyczących techniki wokalnej i metod kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży.
Zakres jej badań naukowych obejmuje wiele dziedzin naukowych, m. innymi: anatomię, psychologię, neurologię, socjologię i antropologię filozoficzną. Swoją autorską metodę sformułowała następująco: „Psychoakustyka i psychofizjologia czynności emocjonalnych człowieka, podstawą prawidłowej emisji mowy i śpiewu”.
Hipoteza tych badań zakłada, że ciało człowieka stwarza warunki do akustycznego wzmacniania fali dźwiękowej wypływającej z krtani. Ich istota natomiast polega na określeniu zależności akustyki ciała od czynności muskulatury, sterowanej rozkazami wydawanymi przez mózg.

 

 

Szymon Tritt

Urodzony 8 grudnia 1980 roku w Poznaniu.

W roku 2004 uzyskał dyplom magistra sztuki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, w klasie organów prof. Sławomira Kamińskiego.
W roku 2005 r. dyplom Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w klasie śpiewu solowego prof. Jadwigi Gałęskiej – Tritt.
W roku 2006 dyplom Podyplomowego Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Centrum Kultury i Animacji w Warszawie.
W roku 2008 dyplom licencjata Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Filia w Szczecinie w klasie fortepianu prof. Bogusława Rottermunda, natomiast w 2010 roku dyplom magistra sztuki tej samej uczelni, w klasie fortepianu prof. Anny Kozub.
W roku 2012 dyplom magistra sztuki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w klasie śpiewu solowego prof. Andrzeja Ogórkiewicza.
W roku 1998 uzyskał III nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Polskiej Muzyki Organowej XX wieku w Legnicy, a w roku 2000 dyplom honorowy II etapu oraz nagrodę publiczności na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu.
W r. 2005 uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Iuventus canti” we Vrable (Słowacja), a w r. 2006 oraz 2012 w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w ‘s-Hertogenbosch (Holandia).
W roku 2012 brał również udział w I Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Andrzeja Hiolskiego w Kudowie Zdroju oraz Piątym Ogólnopolskim Konkursie Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej w Krakowie.
Uczestniczył w kursach organowych w Haarlem (Holandia) w r. 2002, 2004, 2006, 2008 oraz kursie wokalnym prof. Janusza Niziołka w Karpaczu w r. 2010.
Od r. 2002 regularne uczestniczy w koncertach organowych i kameralnych w Poznańskiej Farze.
W latach 1998 – 2006 r. był organistą kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu.
Od r. 2004 pracuje jako pianista akompaniator w Prywatnym Policealnym Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu, od r. 2012 również jako specjalista od emisji głosu.
Od r. 2005 pracuje jako pianista – akompaniator w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej – Lipczyńskiej w Poznaniu.
Od r. 2008 pracuje jako akompaniator – korepetytor na Podyplomowym Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Centrum Kultury i Animacji w Warszawie.
Koncertuje regularnie jako solista (tenor, organy) oraz kameralista (tenor, organy, fortepian, klawesyn) na terenie kraju i za granicą.
Prowadzi działalność pedagogiczną z zakresu emisji głosu, organów i fortepianu na terenie kraju.